Kampsport i Sverige

Sverige är av tradition ett bra land för kampsportare. Såväl elitidrottare som motionärer och alla de som är intresserade av kampsporter som kulturuttryck har många olika sporter att välja bland. Brottning och boxning är två kampsporter som har lång tradition i vårt land men vi har också varit tidiga med att “importera” kampkonst och kampsport från andra kulturer. Judo, karate och kung Fu är exempel på det. En trend inom kampsport idag är att utövare med olika bakgrund möts i fullkontaktstävlingar där reglerna skalats ner till ett minimum. Tävlingsformen kallas mixed martial arts (MMA).

Kampsport och kulturmöten

Flyktingen Inaya Mohseni vann flera matcher i Mälarcupen i brottning och han är bara ett exempel på att kampsport är ett område där människor från olika kulturer kan mötas på lika villkor. På många kampsportsklubbar är kulturmötet en viktig del av upplevelsen. Inte minst för att själva kampsporten ofta innebär att man bekantar sig med filosofi och enkla ritualer som härstammar från en annan kultur. Särskilt de asiatiska kampsporterna handlar till viss del om detta. Många duktiga svenska utövare av kampsporter som Thaiboxning, jujutsu och MMA tränar utomlands i perioder och tar sedan med sig sitt kunnande hem till Sverige där det kommer andra till gagn.

Konsten att välja stil

Först bör man kanske fråga sig varför man vill börja träna. Handlar det om möjligheten att tävla, är det utbildning i självförsvar man är ute efter, vill man ägna sig åt personlig utveckling via en buddhistiskt förankrad kampsport eller är man mest intresserad av att få allsidig träning? Utifrån svaret på den frågan kan man göra en första sållning när det gäller stilar. Om man verkligen vill satsa på en professionell karriär som idrottare inom kampsport är troligen boxning och MMA de stilar som är mest gångbara idag. För amatörer är det ofta klokt att välja den kampsport som har den bästa klubben i närheten där man bor.